• “Cultuur, daar geef je om” – zeker in Zeeland!

    Stichting Munt van Zeeland is opgericht om giften en legaten met een culturele bestemming te verkrijgen. In haar doelstelling staat dat zij het mecenaat wil bevorderen voor culturele evenementen in Zeeland. Daarbij is als eerste gedacht aan Theaterproductiehuis Zeelandia, onder meer organisator van het Zeeland Nazomerfestival. De stichting heeft de status van algemeen nut bevorderende instelling (ANBI) en bovendien is vanwege haar doelstelling de Geefwet van toepassing. Fiscaal biedt de stichting een goede vorm om giften te doen of een legaat na te laten.
  • Theaterproductiehuis Zeelandia, organisator van het Zeeland Nazomerfestival, is dé professionele instelling op het gebied van theater in Zeeland. Nu de overheidsfinanciering van cultuur door bezuinigingen sterk vermindert, wil Theaterproductiehuis Zeelandia minder afhankelijk worden van deze middelen en meer eigen inkomsten genereren. Een belangrijke financiële bron kan worden gevormd door grote giften of legaten van particulieren. In Nederland staat dit nog niet erg op de voorgrond; daar zijn van oudsher de overheid en de cultuurfondsen de grote subsidieverstrekkers. In landen als Amerika en Engeland is het heel gewoon dat vermogende particulieren een flink stuk van de begroting financieren.