Financiële gegevens

Het vermogen van Stichting Munt van Zeeland is volledig afkomstig van giften en legaten. Per 31 december 2012 bedroeg het vermogen € 35.222,10.

In 2013 heeft de stichting € 15.000 gedoneerd om de voorstelling Escorial tijdens het Zeeland Nazomerfestival 2013 mogelijk te maken.

De stichting heeft geen andere inkomsten dan voortvloeiend uit het beheer van het aan haar toevertrouwde vermogen. Deze inkomsten bestaan nu uit (bescheiden) rente-inkomsten.

Bestuursleden ontvangen geen beloning. Eventuele onkosten kunnen worden vergoed.

RISN / Fiscaal nummer: 812389384