Doelstelling en activiteiten

ZEE_productie

Mooie gedachte

In 2003 is er in Zeeland een aparte stichting opgericht: Munt van Zeeland. “Om zoiets moois als het Zeeland Nazomerfestival in stand te houden, is het tegenwoordig onvermijdelijk om een beroep te doen op de vrijgevigheid van vermogende particulieren,” verklaart Eric Loontjens (1960), voorzitter van Munt van Zeeland. “Het doel van Munt van Zeeland is om, zoals de statuten het zeggen, het mecenaat te bevorderen voor culturele evenementen in Zeeland. Concreet geeft de stichting financiële ondersteuning aan Theaterproductiehuis Zeelandia. Particulieren krijgen hierdoor de gelegenheid grotere donaties of erfenissen voor dit doel te bestemmen En – om het positief te formuleren – het is toch een mooie gedachte dat je door een persoonlijke donatie of erfenis iets waardevols mogelijk maakt?”

Waarom is voor een stichting gekozen?

“De stichting is in 2003 ontstaan door de nadrukkelijke wens van onze eerste donateur, mevrouw Wyckerheld Bisdom-Bruyn,” legt Loontjens uit. “Zij wilde liever niet dat haar donatie zonder meer in een lopende begroting van het Theaterproductiehuis zou verdwijnen. De beste manier om dit voor elkaar te krijgen, was een aparte stichting op te richten met eigen statuten, een eigen balans en een eigen bestuur. Op die manier kan ook beter worden gegarandeerd dat de gelden naar projecten gaan die de geefster precies voor ogen had.”

Een tweede reden is dat Munt van Zeeland de zogenaamde ANBI-status heeft, waardoor het fiscaal aantrekkelijk is om een donatie juist aan de stichting te doen. Dankzij de nieuwe Geefwet kan de schenker een royale aftrekpost aan de gift koppelen. Meer informatie daarover staat op de website: www.daargeefjeom.nl.

Zelfgekozen doel

“Tot voor kort was het beheren en besteden van de eerste donatie ook de enige activiteit van de stichting Munt van Zeeland,” geeft Loontjens aan. “Maar de tijden veranderen. Nu de overheidsfinanciën zeer krap zijn, wil de stichting actief op zoek gaan naar nieuwe donateurs.” Daarom is ook het bestuur van de stichting aangevuld (Marijn Dieleman, advocaat, en Edzard Gelderman, oud-rechter, zijn de andere twee bestuursleden) en is er een comité van aanbeveling in de maak, waarin Wim van Gelder, (oud Commissaris van de Koningin), zitting zal nemen.

Voor wie het theaterproductiehuis een warm hart toedraagt, is het plezierig te weten dat een donatie kan worden besteed aan een specifiek, door de gever gekozen doel.

Het beleid van de stichting is enerzijds om nieuwe middelen aan te trekken voor de verwezenlijking van haar doelstellingen en hiertoe publiciteit te genereren. Anderzijds wil de stichting de verworven gelden besteden in overeenstemming met de al dan niet nader omschreven wensen van de gever.