Historie

De naam Munt van Zeeland komt van het Zeeuwse provinciale munthuis dat tussen 1580 en 1796 in het Abdijcomplex van Middelburg was gevestigd en dat eigen provinciale munten heeft geslagen. De meeste munten die in dat tijdperk zijn geslagen, zijn koperen duiten waarop aan de ene zijde de tekst ZEELANDIA staat met een jaartal en op de andere zijde de tekst LUCTOR ET EMERGO en het wapenschild van de provincie Zeeland staat afgebeeld.

Het Abdijplein in Middelburg is voor Theaterproductiehuis Zeelandia nog steeds een plaats van bijzondere betekenis, omdat hier ieder jaar het Festivalhart van het Zeeland Nazomerfestival klopt. En natuurlijk verwijst de naam ook naar het financiële element in de doelstelling van de stichting: een Zeeuwse duit in het zakje doen van Theaterproductiehuis Zeelandia.

In de zomer van 2003 besluit mevrouw F.M. (Cissie) Wyckerheld Bisdom-Bruyn, 82 jaar en woonachtig in Domburg, om een schenking van ruim 45.000 euro te doen aan het Zeeland Nazomerfestival. Zij is een regelmatige bezoeker van de theatervoorstellingen en heeft er grote waardering voor. Het is haar uitdrukkelijke wens om de schenking ‘met de warme hand te doen’, dat wil zeggen: bij leven. Op haar initiatief wordt er een stichting in het leven geroepen die de ANBI-status heeft. Deze stichting moet de gelden beheren en  projectgewijs donaties uitkeren aan wat nu Theaterproductiehuis Zeelandia heet.

Mevrouw Bisdom heeft een voorliefde voor muziektheater en in het bijzonder voor nieuwe muziek. Het bestuur van Munt van Zeeland heeft dus als opdracht de gelden bij voorkeur aan dergelijke voorstellingen doelgericht te besteden. In 2013 draagt Munt van Zeeland bijvoorbeeld 15.000 euro bij aan de voorstelling Escorial, die werd opgevoerd in de Grote Kerk van Veere. De kerk waarin mevrouw Bisdom in 1995 genoot van de muziektheatervoorstelling Oresteia. Voorafgaand aan haar schenking aan Zeelandia is in 2003 is het muziekstuk Requiem 1953, een compositie van Douwe Eisinga ter gelegenheid van vijftig jaar watersnoodramp, door mevrouw F.M. (Cissie) Wyckerheld Bisdom-Bruyn mogelijk gemaakt.

Door haar steun heeft mevrouw F.M. (Cissie) Wyckerheld Bisdom-Bruyn, die in 2005 is overleden, een positieve invloed gehad op het culturele leven in Zeeland en Theaterproductiehuis Zeelandia in het bijzonder, die tot op de dag van vandaag doorwerkt.